Ginza Tamaya  goma hitohira cookies
Rating&Review 21 Reviews
Deliver To United Kingdom,Free International Shipping Over 8000 yen

Price:JPY 1169 ~ JPY 3191

Reference Price(British Pound Sterling):GBP 9.05 ~ GBP 24.70

Reviews(21)

l***n
2019-03-21

很好吃,也不会很甜,芝麻味挺浓挺香的

mi
2019-02-18

好吃又不膩。

e***m
2018-11-11

芝麻味很浓很香

e***m
2018-07-15

超级好吃

u***m
2018-06-23

超级超级好吃

e***m
2017-12-01

芝麻很香

n***m
2017-08-21

回购无数次

n***m
2017-08-21

芝麻好香啊

a***2
2017-08-02

good

h***m
2017-07-20

有点偏甜,但是味道不错

u***m
2017-05-28

很漂亮的饼干,颜控受不了! 很好吃

e***8
2017-04-30

回购无数次的好吃的

e***m
2017-04-15

还不错 就是略甜

a***0
2016-06-14

好吃,东京鸡蛋更好吃

i***r
2016-04-07

脆脆的很好吃

c***m
2016-03-02

好吃到炸裂

y***0
2015-12-02

很好吃

白***白
2015-10-16

还蛮好吃的,一块比想象的大

y***0
2015-10-08

很好吃,很香

z***m
2015-09-13

很好吃!会回购!

才***0
2015-07-06

好吃!又买了一次