Customer reviews for Ginza Tamaya goma hitohira cookies

There were 21 results in Customer Reviews.

Ginza Tamaya  goma hitohira cookies
Rating&Review 21 Reviews
Deliver To United States,Free International Shipping Over 8000 yen

Price:JPY 1145 ~ JPY 3130

Reference Price(United States Dollar):USD 10.48 ~ USD 28.64

Reviews(21)

Questions & Answers
a***n
2019-03-21

很好吃,也不会很甜,芝麻味挺浓挺香的

mi
2019-02-18

好吃又不膩。

w***m
2018-11-11

芝麻味很浓很香

m***m
2018-07-15

超级好吃

x***m
2018-06-23

超级超级好吃

w***m
2017-12-01

芝麻很香

a***m
2017-08-21

回购无数次

a***m
2017-08-21

芝麻好香啊

w***2
2017-08-02

good

z***m
2017-07-20

有点偏甜,但是味道不错

l***m
2017-05-28

很漂亮的饼干,颜控受不了! 很好吃

M***8
2017-04-30

回购无数次的好吃的

w***m
2017-04-15

还不错 就是略甜

l***0
2016-06-14

好吃,东京鸡蛋更好吃

w***r
2016-04-07

脆脆的很好吃

w***m
2016-03-02

好吃到炸裂

l***0
2015-12-02

很好吃

末***白
2015-10-16

还蛮好吃的,一块比想象的大

l***0
2015-10-08

很好吃,很香

x***m
2015-09-13

很好吃!会回购!

小***0
2015-07-06

好吃!又买了一次