Customer reviews for nisshokus Fruits & Nuts Granola 240 g

There were 20 results in Customer Reviews.

nisshokus  Fruits & Nuts Granola 240 g
Rating&Review 20 Reviews
Deliver To United States,Free International Shipping Over 8000 yen

Price:JPY 1249

Reference Price(United States Dollar):USD 11.27

Brand: other

Reviews(20)

Questions & Answers
g***7
2019-02-21

卡乐比的好吃一些

JH1014
2019-02-10

超级好吃!就是有点少。真无限回购!

x***m
2019-01-19

超好吃

JH1014
2019-01-13

超好吃

f***m
2018-11-18

最爱吃的麦片 ,一直会回购!!

f***m
2018-10-05

超级好吃!!!回购!!

x***m
2018-09-20

期待

f***m
2018-08-11

泡在豆奶喝的,很好! 直接吃也很好吃

jane12
2018-06-29

麦片口感不错

j***m
2018-05-15

超级好吃!!!!!

3***m
2018-01-18

很好吃不甜

f***m
2017-12-05

好吃!

C***e
2017-10-16

不错 很健康 味道也不错

c***m
2017-10-03

不错,有点甜

w***2
2017-08-02

二次购买

w***2
2017-04-30

很好吃没那么甜的麦片

l***m
2017-04-17

给妈妈买的。

t***m
2017-04-13

超好吃

f***m
2017-03-29

配牛奶吃

a***m
2017-02-24

好吃